Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Competețe Avocat Oradea
Montenegro Cristina Elena

Competețe Profesionale

Cabinetul de Avocat Montenegro Cristina Elena din Oradea s-a înființat în 2008 și se remarcă prin cooperări longevive, bazate pe încredere și profesionalism atât cu persoane fizice cât și juridice.
Cabine Avocat Oradea - Montenegro Cristina Elena
 • Asistenţă pe parcursul derulării etapelor procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Reprezentare în faza contestaţiilor în faţă C.N.S.C. şi ANRMAP
 • Contestaţii la instanţele judecătoreşti

Mai multe despre achiziții publice

 • Rambursarea cheltuielilor declarate neeligibile!
 • Consultanţă la obţinerea ajutorului de minimis şi ajutorului pentru IMM
 • Ce puteţi face dacă AFIR cere executarea scrisorii de garanţie bancară de restituire a avansului?
 • Consultanţă şi reprezentare pentru contestarea proiectelor europene blocate
 • Contestaţii ale actelor de control ale autorităţilor prin care s-a cerut rambursarea integrală a fondurilor UE

Mai multe despre fonduri europene

 • Recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive
 • Acțiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, schimbării abuzive a dobânzii și marjei fixe

Mai multe despre drept bancar

 • Contracte comerciale, tranzacții, cesiuni, novații
 • Constituire de societăți, redactări acte adiționale de modificare a acestora
 • Recuperări de debite, reorganizări, falimente
 • Acțiuni referitoare la neglijența comercială, atragerea raspunderii administratorilor
 • Asistență la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
 • Fuziuni și divizări de societăți comerciale

Mai multe despre drept comercial

Reprezentare şi consiliere în domeniului dreptului muncii:

 • Consultanţă raporturi de muncă
 • Litiigii raporturi de muncă: obligarea angajatorului la restituirea sumelor, de bani reținute din salariu la repararea prejudiciului suferit de angajat, la reintegrarea salariatului în funcţia avută
 • Contestaţii împotriva deciziei de concediere nelegală a salariatului, împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare;
 • Litigii în ceea ce priveşte atragerea răspunderii salariatului disciplinară şi patrimonială de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidenţialitate
 • Reapararea prejudiciilor cauzate angajatorului
 • Restituirea sumelor încasate necuvenit

Mai multe despre dreptul muncii

 • Asistență și reprezentare judiciară si extrajudiciară în caz de accident auto
 • Recuperări de daune provenite din polițe RCA, CASCO

Mai multe despre dreptul asigurărilor

 • Recuperare taxe pe poluare, impozite și TVA
 • Redactare de contracte administrative
 • Anulări de acte ale administrației publice locale

Mai multe despre drept administrativ

 • Reprezentare recunoașterea hotărârilor penale straine-exequatur, contopirea pedepselor rezultate din acestea
 • Asistență și reprezentare faptuitori, învinuiți, înculpați, atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată, în toate jurisdicțiile, reabilitare judecătorească și de drept
 • Redactare plângeri penale, constituiri parte civilă în cadrul procesului penal

Mai multe despre drept penal

Doriţi să fiţi relaxaţi şi liniştiţi când va bate ANAF la uşa?
Apelaţi la consultanţă pentru a primi informaţii legate de:

 • Evitarea dublei impuneri şi TVA
 • Proces – verbal de control, poprire conturi, sechestru asigurător sau judiciar
 • Suspendare executare silită
 • Impozitarea venitului, profitului şi dividendelor societăţilor comerciale
 • Impozitarea venitului, profitului şi dividendelor societăţilor comerciale
 • Impozitul pe venitul nerezidenţilor
 • Impozitarea persoanelor fizice
 • Impozite şi taxe locale

Oferim asistenţă în timpul controalelor efectuate de ANAF sau ANTIFRAUDĂ.

Reprezentarea în faţă autorităţilor fiscale.

Asistenţă în procese de natură fiscală.

Mai multe despre drept fiscal

 • Redactarea de somaţii şi notificări prealabile către rău platnici
 • Obţinerea unor studii/rapoarte de specialitate contabile
 • Redactarea contractelor civile şi darea de dată certă
 • Redactarea acordului de asociere şi statutului asociaţiei de proprietari, cu întocmirea întregii documentaţii de constituire (redactarea contractului de comodat/deînchiriere în vederea stabilirii sediului social)
 • Modificări ale Consiliului Director din cadrul Asociaţiei de Proprietari, depunerea cererii la instanţa şi obţinerea încheierii definitive
 • Redactarea şi susţinerea de acţiuni în pretenţii împotriva debitorilor
 • Reprezentarea asociaţiei în orice litigiu, civil, penal sau comercial
 • Plângeri penale privind gestiunea frauduloasă şi delapidarea fondurilor Asociaţiei de Proprietari

Mai multe despre asociații de proprietari

 • Consultanță referitoare la :Succesiuni și partaje, Ieșire din indiviziune
 • Revendicari imobiliare
 • Evacuări
 • Anulări de acte și contracte
  • Procedura ordonanței de plată
  • Executarea biletului la ordin și a CEC-ului
  • Contestații la executare

Mai multe despre drept civil

 • Redactarea și reprezentarea privind contestarea procesele verbale de contravenție la contravenții rutiere, ale codului silvic, ale codului vamal

Mai multe despre drept contravențional

 • Partajul de bunuri comune – obținute fie prin negociere, fie pe cale judecătorească
 • Recunoșterea paternității
 • Asistare/reprezentare în cadrul procesului de divorț
 • Încredințarea sau reîncredințarea copiilor minori

Mai multe despre dreptul familiei

Aveți nevoie de ajutor în probleme legale?