Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Drept comercial

Urmărirea şi recuperarea prin mijloace legale a creanţelor (datoriilor) terţilor faţă de societatea comercială. Asistenţă şi reprezentare juridică în orice litigii comerciale.

Întocmirea, negocierea, urmărirea oricăror contracte comerciale sau civile.
Furnizarea de informaţii despre formă la zi a oricărui act normativ publicat în Monitorul Oficial al României.

Înfiinţarea de societăţi comerciale noi, întocmirea tuturor actelor necesare (act constitutiv, contract sediu, cazier fiscal etc.) şi înmatricularea acestora la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor.
Înfiinţarea de filiale, sucursale etc.

Modificarea oricăror elemente (sediu, puncte de lucru, activiati noi, asociaţi etc.).

Redactare de hotărâri AGA, ale Adunărilor Generale, acte adiţionale.

Contactați-mă

Înfiinţarea de persoane juridice non profit (asociaţii şi fundaţii). Prevenirea şi combaterea acţiunilor de recuperare a datoriilor promovate de către terţi împotriva societăţii comerciale.

Încadrarea în forme legale a voinţei şi acţiunilor conducerii firmei. Întocmirea dosarelor pentru diferite autorizări. Analizarea actelor prin care firma sau angajaţii săi au fost sancţionaţi contravenţional (cu amenda) şi contestarea/anularea în instanţă a acestor sancţiuni.

Atestarea conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 a conţinutului, identităţii părţilor şi darea de dată certă actelor întocmite. Contestarea oricăror acte de executare silită începute împotriva societăţii. Sinteze legislative pe domenii de activitate, la cerere.