Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Drept bancar

Îngheţarea cursului de schimb CHF – leu la momentul semnării contractului.
Recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive.

Acţiuni pentru denominarea francului şi recalcularea creditului.
Acţiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, scadenţele anticipate etc.

Apărarea clienţilor la executari silite mobiliare şi imobiliare prin contestaţii la executare.
Analize „due dilligence”, reprezentare în negocierile cu banca.
Valorificarea creanţelor reieşite din emiterea de file cec ori bilete la ordin pentru care nu există disponibil în contul debitorului.

Cereri către bănci referitoare la CIP, acţiuni în instanţa pentru scoaterea societăţii din CIP.
Asistarea la negocierea încheierii unor acte adiţionale.

Contactați-mă