Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Drept Administrativ

Consultanţă de drept administrativ şi contencios administrativ privind relaţiile clienţilor cu organele administrative, contestarea actelor de control ale acestora.

Asistare şi reprezentare în legătură cu procedurile judiciare de control al actelor emise de autorităţi ale administraţiei centrale sau locale (ITM, ANAF, PRIMĂRII, CONSILII LOCALE ŞI JUDEŢENE), sau de instituţii cu atribuţii administrative.

Contestare procese verbale Poliţie, direcţii fiscale, direcţii vamale, inspectoratul de muncă, OPC. Acţiuni în anularea actelor administrativ fiscale şi a proceselor verbale de control ale autorităţilor.

Restituire taxa poluare şi prima de înmatriculare.
Înmatriculare autoturism second-hand achiziţionat din U.E. fără plata taxei de prima înmatriculare.
Contestarea taxelor şi impozitelor calculate abuziv.

Contactați-mă

Suspendarea executării actelor administrative nelegale.
Contestarea eliberării din funcţie publică.

Contestarea refuzului furnizării de informaţii de interes public. Contestaţii formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale.

Asistenţă în obţinerea de avize, autorizaţii în domenii având legătură cu activitatea societăţilor comerciale.
Ridicarea sechestrului asigurător sau judiciar. Anularea actelor administrative adoptate de autorităţile locale. Cereri întemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, cereri întemeiate pe Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Suspendarea executării silite a actelor emise nelegal de către autorităţi. Suspendarea executării somaţiilor de demolare, sechestru, înfiinţarea popririi.