Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Asociații de proprietari

Redactarea de somaţii şi notificări prealabile către rău platnici.
Obţinerea unor studii/rapoarte de specialitate contabile.
Redactarea contractelor civile şi darea de dată certă.

Redactarea acordului de asociere şi statutului asociaţiei de proprietari, cu întocmirea întregii documentaţii de constituire (redactarea contractului de comodat/de închiriere în vederea stabilirii sediului social).

Modificări ale Consiliului Director din cadrul Asociaţiei de Proprietari, depunerea cererii la instanţa şi obţinerea încheierii definitive.
Redactarea şi susţinerea de acţiuni în pretenţii împotriva debitorilor.
Reprezentarea asociaţiei în orice litigiu, civil, penal sau comercial.

Plângeri penale privind gestiunea frauduloasă şi delapidarea fondurilor Asociaţiei de Proprietari.

Contactați-mă