Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Apartament sau imobil nou cu probleme - ce poti face

apartament nou cu probleme

Imobil cu probleme?

Poți obține reducerea prețului imobilului, despăgubiri pentru repararea prejudiciului sau poți solicita rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului.

Dacă descoperi că centrala termică consumă enorm pentru a încălzi apartamentul din cauza pereților neizolați sau prost izolați, sau observi că umiditatea este mult peste nivelul normal din cauza acelorași probleme de izolare, că până și mobila prinde mucegai iar tu și familia ta sunteți obligați să respirați un aer care dăunează grav plămânilor și sănătății.

Și atunci ce poți face?


Pentru astfel de situații, Codul Civil a reglementat răspunderea pentru viciile ascunse ale unui imobil. Potrivit art. 1707 C.civ.:„(1)Vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuinţării la care este destinat sau care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic.

(2)Este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistenţă de specialitate, de către un cumpărător prudent şi diligent.
(3)Garanţia este datorată dacă viciul sau cauza lui exista la data predării bunului.

(4)Vânzătorul nu datorează garanţie contra viciilor pe care cumpărătorul le cunoştea la încheierea contractului.

(5)În vânzările silite nu se datorează garanţie contra viciilor ascunse.”

Așadar viciul trebuie să fie ascuns – adică să nu îl poți observa înainte de achiziție și să fie suficient de important încât să te fi determinat să nu cumperi sau să oferi un preț mai mic. 


Odată ce ai stabilit că „problema” apartamentului tău cel nou se încadrează în noțiunea de viciu ascuns, întrebarea este ce poți cere de la vânzător?

Poți cere unul din următoarele 4 lucruri:

  • înlăturarea viciilor de către vânzător sau pe cheltuiala acestuia – adică să îl obligi pe  vânzător la efectuarea reparațiilor necesare sau să le faci tu și ulterior să recuperezi costul reparațiilor (mult mai întâlnit în practică ultimul caz).
  • înlocuirea bunului vândut cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de vicii – se poate realiza în cazul unui complex rezidențial nou dacă mai există apartamente disponibile.
  • reducerea corespunzătoare a preţului – adică aplicarea unui preț real pentru un apartament cu problema respectivă.
  • rezoluţiunea vânzării – adică anularea vânzării și repunerea în situația anterioară, respectiv apartamentul se întoarce în proprietatea vânzătorului și banii în contul tău.
Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Împărtășește acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *