Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Contract de imprumut - consiliere avocat Oradea

Contract de imprumut - consiliere avocat Oradea

De obicei aceste împrumuturi se fac între cunoscuți, prieteni, rude lucru care duce la imposibilitatea morală de a se face un contract scris la momentul încheierii contractului (contractul se încheie verbal), fapt care va avea repercursiuni mai târziu, în cazul în care împrumutatul nu își respectă obligația de a da banii înapoi. Împrumutul este considerat valabil deoarece a fost încheiat prin acordul de voințe între cel care împrumutător si imprumutat prin remiterea efectivă a banilor.

Termenul de restituire a imprumutului.

Dacă s-a încheiat un împrumut fără să se mentioneze termenul de restituire și părțile nu se vor înțelege privind termenul, instanța va putea fixa ea un termen de restituire ținând seama de toate circumstantele spetei: scopul împrumutului, natura obligației și a bunurilor împrumutate, de situația părților . Instanța se pronunță prin ordonanță președințială sau o actiune in pretentii, dar cererea pentru fixarea termenului de restituire a împrumutului trebuie să fie făcută în termen, adică nu trebuie să se fie facuta in termen de 3 ani de la data încheierii contractului de împrumut altfel creanta este prescrisa. Trebuie verificate condițiile de suspendare sau întrerupere a prescripției dacă s-au scurs mai mult de 3 ani de la data împrumutării, pentru a vedea ce posibilitate mai există pentru fixarea termenului de către instanță și deci ce șanse mai sunt pentru rambursarea împrumutului.

Caracterul executoriu al unui contract de împrumut

  1. Contractul de împrumut autentic este acela întocmit la un notar. În această situație cel care a împrumutat suma de bani are un titlu executoriu, iar la finalul termenului, dacă împrumutatul nu-si indeplineste obligatia de restituire, contractul notarial are caracter executoriu  dacă se specifică suma datorată și termenul de plată.
  2. Contractul de împrumut cu dată certă este acela care este încheiat la un avocat. Și in acest caz contractul de imprumut este titlu executoriu, și poate fi pus în executare silită dacă împrumutatul nu remite suma de bani in termenul convenit.
  3. Daca contractul de împrumut este încheiat în scris dar fără intervenția unui notar sau avocat. În acest caz contractul poate fi titlu executoriu doar dacă este prezentat unui notar spre autentificare ori unui avocat spre dare de dată certă. Dacă părțile nu se prezinta la notar pentru autentificare ori la avocat pentru dare de dată certă, imprumutătorul trebuie să initeze o acțiune judiciară de răspundere contractuală prin care instanța să de o hotărâre prin care să oblige împrumutatul să restituie suma de bani.

  4. Contractul de împrumut este încheiat verbal  fără a exista înscrisuri, cel mult există cateva mesaje pe telefon ori pe e-mail.

A. În această situație părțile au posibilitatea de a întocmi un înscris care să constate contractul de împrumut încheiat anterior în mod verbal, menționând expres termenii și condițiile convenite. Ideal ar fi redactarea unui contract de împrumut (confirmativ sau de reînnoire, care să confirme sau să specifice că se înnoiește contractul anterior), la un notar sau avocat, pentru ca împrumutul să capete astfel putere executorie, conform celor arătate la punctul 1 și 2 de mai sus.

B. Problema ar subzista dacă împrumutatul nu dă curs unui contract confirmativ sau de reînnoire în sensul de mai sus, în atare situații el nu numai că nu mai restituie banii, dar de obicei nici nu mai răspunde la telefon ori nu vrea să semneze vreun document scris. În aceste cazuri pentru ca împrumutatul să plătească este necesara o acțiune în pretenții pe temeiul răspunderii contractuale. Probele administrate pot fi înscrisuri (documente bancare, mesaje, mailuri prin care împrumutatul recunoaște împrumutul) ori chiar proba cu martori permisă de imposibilitatea morală de încheia un act scris datorată gradului de rudenie, afinitate, prietenie. Proba cu martori este admisă și atunci când există un început de dovadă scrisă, de exemplu dovada transferurilor bancare către împrumutat.  Aceasta actiune in justitie trebuie intiata in termen de 3 ani pentru a nu interveni prescripția dreptului material la acțiune.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Împărtășește acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email