Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Despagubirile in materia exproprierii

despagubirile-in-materia-exproprierii

Cum se acordă despagubirile in materia exproprierii ?

Exproprierea pentru o cauza de utilitate publică poate fi facută doar prin acordarea unei juste și prealabile despăgubiri.

Se înțelege prin justă despagubire, valoarea efectivă a imobilului avută pe piață, dar și prejudiciul efectiv cauzat persoanei expropriate. Deoarece exproprierea reprezintă un act de putere a statului, prin care este dobândit dreptul de proprietate în mod forțat.

În vederea stabilirii despăgubirilor instanța va dispune efectuarea unei expertize formată dintr-o comisie care va cuprinde un expert propus de instanță, unul propus de expropriator și unul propus de cel ce urmează să fie expropriat.

De asemenea prejudiciul efectiv produs persoanei ce urmează a fi expropriată trebuie să aibă în vedere pierderile cauzate proprietarului cu ocazia măsurii luate. Aceste despăgubiri sunt de natură patrimonială, dar și morale.

Inclusiv personele ce se consideră nedreptățite de cuantumul despagubirii pot cere plata despagubirii stabilite. Astfel, potivit art 19 alin. 11, “La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit. proporțional cu cota-parte deţinută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator, proporţional cu cota-parte pe care au deţinut-o“.

Plata despăgubirilor către persoanele expropriate se face în termen de cel mult 90 de zile de la emiterea deciziei stabilire a cuantumului despagubirilor.

În cazul în care cuantumul despagubirilor acordate nu este îndestulator, proprietarul nemulțumit se poate adresa instanței judecătorești competente în termen de 3 ani apelând la ajutorul unui avocat specializat în exproprieri. Acest termen de 3 ani curge de la data hotărârii prin care s-au stabilit despăgubirile ce urmeaza a fi acordate.

 

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Împărtășește acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email