Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Drepturi salariale pentru ore suplimentare

Drepturi salariale pentru ore suplimentare

SUNTEM AVOCAȚI SPECIALIZAȚI ÎN LITIGII DE MUNCĂ AM OBȚINUT DESPĂGUBIRI CONSTÂND ÎN PLATA SPORURILOR, ORELOR SUPLIMENTARE ȘI A DIURNEI

Care sunt drepturile tale atunci cand realizezi ore suplimentare?

In primul rand angajatorii care nu respecta regulile privind munca suplimentara vor risca amenzi pana la 3000 lei pentru fiecare angajat.
Legislatia muncii stabileste durata maxima legala a timpului de munca, anume: 48 ore pe saptamana – inclusive orele suplimentare.
In al doilea rand, angajatul poate solicita in instanta obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare. Dovada efectuarii orelor suplimentare se poate face prin orice mijloc de proba ( inscrisuri, 2 martori, inregistrari audio/video…)
Prevederile art. 19 din Legea 330/2009 prevăd posibilitatea de a fi plătite aceste ore suplimentare în situaţia în care nu se mai pot compensa
compensa cu timp liber corespunzător, astfel:
(2) În cazul în care munca prestată peste durata normală a timpului de lucru nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, conform alin. (1), aceasta se plăteşte în luna următoare, cu un spor de 75% aplicat la salariul de bază.
(3) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru şi sporul prevăzute la alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.
(4) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.”
De asemenea, aceeaşi situaţie este şi pentru anul 2011, art. 9 din Legea 285/2010. ”ART. 9:
Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.”
Conform art.123 Codul Muncii:  „ (1) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.”
Cu privire la acordarea sporului de noapte pârâta a susţinut că sporul de noapte a fost plătit reclamantului, în procent de 25% la salariu (fila 17), acest spor fiind inclus în salariu. Reclamantul nu a contestat primirea salariilor lună de lună pentru perioada pentru care a solicitat plata timpului lucrat noaptea.

Conform art. 126 Codul Muncii: „Salariaţii de noapte beneficiază:
1. a) fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază;
2. b) fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.”
 

 

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Împărtășește acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *