Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Indemnizatie concediu maternitate

Creșterea indemnizaţiei lunară pentru creşterea copiilor raportat la veniturile mamei din strainatate  

Având în vedere necesitatea transpunerii Directivei (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor, pentru încurajarea îndeplinirii îndatoririlor părinteşti atât de către femei, cât şi de către bărbaţi şi, în special, în scopul stimulării implicării acestora din urmă în creşterea şi îngrijirea copiilor încă din primii ani de viaţă, exercitând dreptul la concediul pentru creşterea copilului şi beneficiind de indemnizaţia aferentă .

La calculul indemnizației de creștere a copilului se iau în calcul și veniturile realizate în alte țări din Uniunea Europeană astfel:

Dacă, în aceeaşi lună, o persoană realizează venituri atât în ţară, cât şi în statele în care se aplică Regulamentul, fără suprapunerea perioadelor de activitate, se iau în calcul veniturile realizate în ambele ţări, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 12 alin. (2) din acelaşi regulament.

Cabinet de avocat Oradea vă poate sprijini în demersurile adresate Tribunalului Bihor, Agentiei Judetene de plați și inspecție sociala Bihor- AJPIS BIHOR pentru obținerea indemnizațiilor pentru creșterea copiilor.

Pe toată perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, beneficiarul poate solicita recalcularea cuantumului indemnizaţiei pe baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, adeverinţe sau alte acte doveditoare privind rectificarea veniturilor prevăzute la alin. (1) care au stat la baza acordării dreptului, eliberate de plătitorii de venituri sau de organele competente.

Noul cuantum se acordă de la data prevăzută în hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, de la data prezentării documentelor de rectificare a veniturilor.

În situaţia persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, cuantumul indemnizaţiei lunare stabilit prin decizia de acordare a indemnizaţiei se recalculează în baza actelor doveditoare eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plăţii anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declaraţia pe propria răspundere.

Dacă în urma recalculării prevăzute la alin. (8) rezultă un cuantum mai mare al indemnizaţiei lunare faţă de cel stabilit iniţial, diferenţa se acordă pentru întreaga perioadă începând cu data stabilirii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului.

Dacă în urma recalculării prevăzute la alin. (8) rezultă un cuantum mai mic al indemnizaţiei lunare faţă de cel stabilit iniţial, sumele acordate în plus, încasate necuvenit, se recuperează de la beneficiar, potrivit prevederilor art. 24.”

Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu 50% din indemnizaţia cuvenită, pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere. Majorarea astfel calculată nu poate fi mai mică decât valoarea minimă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (2).

 De indemnizaţia lunară şi stimulentul de inserţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, oricare dintre persoanele cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au adoptat copilul, dacă îndeplineşte condiţiile de acordare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

 Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

  • Indemnizaţia pentru creşterea copilului prevăzută la art. 2 alin. (1) poate fi urmărită şi executată silit indiferent de natura creanţelor datorate de debitor, în limitele prevăzute de cadrul legal în materie. Celelalte drepturi, prevăzute la art. 5, 7, 9, art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (5), nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.”

 În cazul persoanei îndreptăţite care are calitatea de salariat şi care se întoarce la activitatea profesională, aceasta are obligaţia de a anunţa, în scris, angajatorul cu cel puţin 30 de zile înainte intenţia de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

 

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Împărtășește acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *