Bihor, Oradea

Str. Roman Ciorogariu, Nr. 15

+40 745 776 743

Contactați-mă telefonic

avocatmontenegro@gmail.com

Contactați-mă prin email

Malpraxis medical- Consiliere juridica si legala in Oradea, Marghita, Alesd, Salonta si Beius

Care este opinia avocatilor din Bihor specializati in malpraxis din privind incadrarea faptei in dreptul penal?

De cele mai multe ore faptele de malpraxis medical sunt incadrate ca fapte penale deoarece cauzeaza vatamari corporale si daune morale care prejudiciaza intreaga viata a victimei.

De cele mai multe ori raspunderea pentru malpraxis medical este o raspundere penala, neexcluzand insa raspunderea civila a medicilor din Oradea sau Bihor.

Ați suferit ca urmare a neglijenței medicilor din Oradea sau Bihor?
Atunci îi puteți acuza de malpraxis medical!

In cazul faptelor de malpraxis medical cauzate de doctori se poat atrage raspunderea civila, penala sau disciplinara a medicilor din Oradea sau din Bihor.

1.Pentru atragerea RASPUNDERII DISCIPLINARE a medicilor din Bihor acuzati de malpraxis medical victima se poate adresa Directiei de Sanatate Publica a Judetului Bihor astfel:

Persoana interesată, care se consideră vătămată prin actul de malpraxis pretins ori succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activități de prevenție, diagnostic și tratament, pot sesiza Comisia DSP BIHOR , astfel prin sesizare să se mentioneze :

  • numele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis
  • numele medicului acuzat de malpraxis , săvârșit în exercitarea unei activități de prevenție, diagnostic și tratament;
  • data efectuării actului de malpraxis sesizat;
  • descrierea faptei și a împrejurărilor acesteia;
  • prejudiciul produs victimei de malpraxis medical

La sesizare trebuie să fie anexate documentele care probează calitatea persoanei care a formulat-o și actele medicale menite să o susțină.

Comisia va delega specialisti care vor intocmi o decizie care se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului de răspundere profesională al persoanei reclamate.

Persoana nemulțumită de decizia adoptată (inclusiv asigurătorul de răspundere profesională ) poate face contestatie instanța la Tribunalul Bihor în 15 zile de la data comunicării.

Acțiunea disciplinară împotriva medicului poate fi pornită în termen de cel mult 6 (șase) luni de la data săvârșirii faptei sau de la data cunoașterii consecințelor prejudiciabile ale acesteia.

După efectuarea cercetărilor, sancțiunea disciplinară aplicabilă poate consta în mustrare, avertisment, vot de blam, amendă de la 100 la 1.500 de lei, plătibilă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare, sub sancțiunea suspendării de drept din exercițiul profesiei, până la achitarea amenzii, interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o perioadă de la o lună la un an, precum și retragerea calității de membru al Colegiului Medicilor din România.

La oricare dintre aceste sancțiuni prevăzute se poate prevedea, după caz, și obligarea celui sancționat la efectuarea unor cursuri de perfecționare sau de educație medicală ori alte forme de pregătire profesională.

Decizia Comisiei superioare de disciplină poate fi atacată de persoana interesată în termen de 15 (cincisprezece) zile de la comunicare, la judecătoria Oradea, Salonta, Marghita, Beius .

Prin intermediul avocatilor specializati in litigii de malpraxis medical din Oradea, impotriva deciziei de sancționare a Comisiei de disciplină, în termen de 15 zile de la comunicare, medicul sancționat poate formula o acțiune în anulare la secția de contencios administrativ la Tribunalul Bihor.

Sancțiunile Comisiei de disciplina a DSP BIHOR constând din mustrare, avertisment, vot de blam sau amendă se radiază în termen de 6 (șase) luni de la data executării lor, iar în cazul sancțiunii constând din interdicția de a exercita profesia ori anumite activități medicale pe o perioadă de la o lună la un an, aceasta se radiază în termen de 1 (un) an de la data expirării perioadei de interdicție.

În cazul aplicării sancțiunii constând din mustrare, avertisment, vot de blam sau amendă, medicul din Oradea poate face o nouă cerere de redobândire a calității de membru al colegiului după expirarea perioadei stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă de interdicție a exercitării profesiei sau după 2 ani de la data aplicării sancțiunii de către comisiile de disciplină. Redobândirea calității de membru al Colegiului Medicilor din România se face în condițiile Legii nr. 95/2006.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Avocat Montenegro Cristina Elena

Avocat Montenegro Cristina Elena

Peste 14 ani experiență în domeniile: bancar, comercial și penal. Cabinetul de Avocatură Montenegro Oradea se remarcă prin colaborările de lungă durată, bazate pe încredere şi profesionalism atât cu persoane fizice cât şi cu persoane juridice.

Împărtășește acest articol

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email